Mini Pie Kourou with Kefalotyri Cheese

Mini Pie Kourou with Kefalotyri Cheese

000.476

  • 180⁰C for 15 - 17 minutes
  • 30 minutes
  • -
  • -
  • 120 κιβ./παλ.