Koulourini Special (Ham & Cheese)

Koulourini Special (Ham & Cheese)

000.334

  • 180⁰C for 16 - 18 minutes
  • 30 minutes
  • -
  • -
  • 120 κιβ./παλ.