Mini Pie Kourou with Sausage

Mini Pie Kourou with Sausage

000.070

  • 180⁰C for 15 - 17 minutes
  • 30 minutes
  • -
  • -
  • 120 κιβ./παλ.